Bolivia

Partner: Pastoral Social Caritas Coroico

Pastoral Social Caritas Coroico is een christelijke organisatie, actief in Bolivia. Zij streven naar de integrale ontwikkeling van mensen voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving en solidariteit, uitgaande van de Boliviaanse realiteit, die bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteit van leven van de allerarmsten met het oog op sociale, gender- en gelijkheid van generaties. De uitgebreide ervaringen met integrale ontwikkelingsprocessen biedt voor FEMI een goede aansluiting om haar gezamenlijke doelen te verwezenlijken.

Project Integrale ontwikkeling van 7 dorpsgemeenschappen in Apolo, departement La Paz

Als vervolg op het in 2021 afgeronde pilot project en rekening houdend met de problemen die zijn vastgesteld in de in 2019 uitgevoerde base-line in samenhang van de oplossingen die daarvoor nodig zijn, is begin 2022 dit 3-jarige integrale ontwikkelingsproject gestart in Apolo. Het project focust zich op kwetsbare groepen zoals boerenfamilies, schoolleerlingen, en vrouwelijke leiders die in coördinatie met de lokale overheid maatregelen leren toepassen met als doel zich aan te passen aan klimaatverandering en hun rechten uit te kunnen oefenen in een kader van duurzaam beheer van hun natuurlijke en productieve hulpbronnen.