Nepal

Sapana Village Social Impact (svsi.org) is een non-profitorganisatie, actief in de regio Chitwan sinds 2007.

Het belangrijkste doel van de organisatie is het bestrijden van armoede waarbij het verbeteren van de levensomstandigheden van de lokale bevolking centraal staat. Naast het project dat (o.a.) door FEMI wordt ondersteund, werkt SVSI aan verschillende andere projecten op het gebied van onderwijs, vrouwelijk ondernemerschap, microfinanciering en het versterken van de Musahar community.

Rural Development project

Dit 3-jarige integrale project” (2020-2023) is opgezet naar het voorbeeld van het “leren van de beste model” in Peru, een beproeft concept dat FEMI in 2016 heeft geïntroduceerd bij SVSI. Door middel van “peer learning” en wedstrijden wordt de lokale Chepang gemeenschap gestimuleerd de eigen levensomstandigheden op het gebied van gezondheid, huisvesting en zeker ook inkomen te verbeteren. Naar aanleiding van het succes van het 3-jarige project in Siddhi, is in 2020 het vervolg gestart in de nabijgelegen regio Kaule, een moeilijk bereikbaar gebied waar de leefomstandigheden nog minder goed zijn.

Bekijk een korte video

Sarbodaya Nepal, voortgekomen uit de Italiaanse stichting FRL, ontplooit sinds 2006 integrale ontwikkelingsinitiatieven op het gebied van inkomensverbetering, ondernemerschap, onderwijs, voedselzekerheid, gezondheidszorg (met name WASH en SRHR), bescherming van de mensenrechten met focus op de rechten van vrouwen & kinderen en capaciteitsontwikkeling van lokale organisaties.  Naast projecten in de districten Kavre en Dolakha is een lokaal projectteam “Sarbodaya Jumla” actief in het moeilijk bereikbare, arme gebied Jumla (Karnali district, west Nepal).

Gender Equality and Support of Women Farmers project Jumla

De streek Jumla is moeilijk toegankelijk en daardoor een van de armste gebieden in Nepal. De economie kenmerkt zich door kleinschalige zelfvoorzienende landbouw waarbij de laatste jaren is ingezet op ontwikkeling van de tuinbouw sector. Sarbodaya Jumla werkt al jaren aan kleinschalige geïntegreerde projecten waarbij empowerment van vrouwen en verbetering van inkomen centraal staan. Als vervolg hierop zullen de diverse interventies van dit 2-jarige project (2022-2023) ertoe leiden dat vrouwen verder versterkt worden; het inkomen verhoogd en zodoende de leef/woonomstandigheden verbeteren. Tevens wordt er een ​​vrouwencoöperatie opgericht; marketingkanalen opgezet zodat tuinbouwproducten ook buiten het district verkocht kunnen worden.

The Organic Valley (voormalig OMF)

TOV (theorganicvalley.com/voorheen OMF) is in 2013 opgericht en heeft als doel de eerste grote, rendabele biologische gemberverwerker van Nepal te worden waarbij de gemberboeren eerlijke prijzen en voorwaarden worden geboden. Inmiddels heeft TOV zich, mede met hulp van HRSV en Zero-Kap, ontwikkeld tot een sociale onderneming met hardwerkend, toegewijd lokaal personeel. TOV neemt van ruim 700 boeren gember en turmaric (geelwortel) af die geleerd worden op een biologische wijze deze producten te telen. In het afgelegen gebied Surkhet zorgt TOV niet alleen voor inkomen voor deze boeren maar biedt tevens werkgelegenheid (en dus inkomen) voor 100+ fabrieksmedewerkers waarvan 80% jonge vrouwen zijn.

TOV Foundation – “Sapana Ghar” project
TOV Foundation is een apart opgerichte non-profit organisatie waarin community development activiteiten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. “Sapana Ghar” is een éénjarig project met als doel het opzetten van een childcarecentre (voor 0-6 jarigen) bij de fabriek. Met de 80% vrouwelijke, relatief jonge staf zal dit een enorm verschil maken ten behoeve van de continuïteit van de fabriek. Maar vooral ook voor het behouden van inkomen en onafhankelijkheid van deze vrouwen waardoor zij minder kwetsbaar zijn. Bovendien biedt dit childcarecentre een goede basiseducatie wat leidt tot betere doorstroming naar primary onderwijs.

Filmpje dec 21

 

Zero-Kap projecten in Nepal

Zero-Kap lening aan “mothergroups”

Als vervolg op het afgeronde project in Siddhi is er door Zero-Kap zijn kleine leningen verstrekt aan verschillende moedergroepen waarmee zij de, tijdens het project met succes opgezette geiten-houderij verder kunnen uitbreiden