Organic Mountain Flavor (OMF)

Zero-Kap

Zero-Kap is een fonds op naam onder FEMI. Het fonds verleent kredieten aan mensen in ontwikkelingslanden die in structurele armoede verkeren en ideeën en plannen hebben om de spiraal van armoede te doorbreken.

Zero-Kap biedt hen de toegang tot financiële middelen waar ze (nog) geen toegang toe hebben.
Zero-Kap richt zich bij het verstrekken van krediet op groepen mensen, die zijn georganiseerd in verenigingen, coöperaties en andere verbanden waar besluitvorming zo veel mogelijk gezamenlijk plaatsvindt. Tevens moet men niet op een andere manier aan financiering kunnen komen.

Werkwijze

Een typisch krediet van Zero-Kap bedraagt gemiddeld op 25.000 euro. Het gaat Zero-Kap niet zozeer om de grootte van het project, maar om de kleinschaligheid, het directe effect op werkgelegenheid en leefomstandigheden.

Zero-Kap is een fonds met een kleine, deskundige projectcommissie en een grotere groep deskundige vrijwillige adviseurs. Een leningaanvraag wordt zorgvuldig voorbereid door een van de adviseurs.

De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een scoremethodiek, waarin het ondernemingsplan, de sociaaleconomische impact, de risico’s van succes en terugbetaling worden afgewogen.

Na een positief advies door de adviseur aan de projectcommissie beslist de projectcommissie of een lening verstrekt wordt.

Nadat de lening is verstrekt, houdt een lokale monitor namens Zero-Kap frequent contact met de leningnemers over het verloop van het project. Daarnaast blijft de Zero-Kap projectadviseur als liaison nauw betrokken bij het project.

 

Criteria:

 • Het krediet komt ten goede aan georganiseerde groepen van kansarme mensen met een grote mate van zelfbestuur.
 • De aanvrager, eventueel een intermediaire organisatie, moet een goed onderbouwd business plan hebben, waaruit blijkt dat kansen groot en risico’s beheersbaar zijn en de sociaal-economische situatie van de deelnemers duurzaam verbetert.
 • Het krediet bevordert werkgelegenheid en vergroot daarmee het inkomen van de mensen.
 • De ontvanger van Zero-Kap krediet kan niet op andere wijze aan (betaalbaar) krediet komen.
 • Een zekerheid op terugbetaling is nadrukkelijk gewenst.
 • Een onafhankelijke monitor ter plaatse is een vereiste. De monitor houdt het project aan de hand van het goedgekeurde voorstel in de gaten en rapporteert mede over voortgang.
 • De lening wordt aangevraagd in een land en regio waar Femi al actief is.
Zero Kap loan

Een Zero-Kap lening heeft de volgende kenmerken:

 • De lening loopt in lokale valuta of in euros. In geval van euros vraagt Zero-Kap geen rente; in geval van een lokale valuta wordt er een rente in rekening gebracht (maximaal 15%) ter afdekking van het valuta risico.
 • De lening loopt maximaal vijf jaar, exclusief een eventuele “grace period”.
 • De hoofdsom van de lening heeft een waarde van maximaal € 50.000.
 • Kosten van monitor vallen lokaal voor de aanvrager.
 • Het betreft een lening en geen giften; de lening dient te worden afgelost.
 • Er moet een reële terugbetalingsmogelijkheid zijn in het land van de aanvrager (dus geen landen waar dat is uitgesloten).

Lening aanvragen

Indien uw project aan de onderstaande criteria en procedure lijkt te voldoen, dan kunt u via onderstaand formulier een aanvraag doen. De projectcommissie van Zero-Kap zal zich dan over de aanvraag buigen.

1 Step 1
Loan Application Form Zero-Kap

Unfortunately we cannot help you with a loan. Your application does not meet our terms and conditions.


=== End of the request ===

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder