partners Femi
partners Femi

Fondsen op Naam

 

Er zijn een aantal fondsen op naam binnen onze stichting. Donaties uit deze fondsen worden gedaan op initiatief van de oprichter van het fonds met als doel projecten te steunen die de speciale interesse hebben van de oprichter.

 

 

 

MUSIC DREAM

Music Dream ondersteunt projecten waar de helende werking en toegevoegde waarde van muziek in de breedste zin van het woord centraal staat. Het fonds begunstigt o.a. de onderstaande organisaties:

DEEL

De oprichter van Het Fonds op Naam DEEL doneert aan een breed spectrum aan organisaties en projecten waarvan hij vindt dat deze wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dit varieert van natuur tot cultuur en gezondheid tot projecten in ontwikkelingslanden.

Bakhuizen Familiefonds

De gelden hebben als doel (alleenstaande) vrouwen met kinderen het mogelijk te maken om in ongeveer 3 jaar tijd voor zichzelf en hun gezin een financieel duurzaam bestaan op te bouwen. Het fonds begunstigt o.a. de onderstaande organisaties:

  • FTK Single Mothers
  • VFM Single Mothers
  • SVSI Empowering Single Mothers

Overige Fondsen op Naam

  • Kennis en Innovatie
  • Mens
  • Ham economische ontwikkelingen Tanzania
  • TGS Oeganda
  • Life Tree (anonieme donateur)