India

Zero-Kap projects in India

 

ASSIST – Andhra Pradesh

In aanvulling op en als onderdeel van de integrale dorpsontwikkeling verstrekt ASSIST ook microkredieten. Zero-kap heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld in de vorm van een tweetal renteloze leningen. De kleine ondernemers (veelal vrouwen) betalen slechts 12% rente.
Samenvattend blijken deze twee leningen tot eind 2017 zo’n 3.300 gezinnen uitzicht te bieden op een beter bestaan.

Via Assist werd ook een wever coöperatie gefinancierd. Assist verzorgt de verstrekking, het beheer en de terugbetaling de microfinancieringen in deze sector.

 

WORD – Tamil Nadu

Women’s Organization for Rural Development verleent microkredieten aan women Self-Help-Groups. Sinds enige tijd worden geen nieuwe leningen meer verstrekt in Tamil Nadu. Word is bezig aan de afbouw van de verplichtingen, maar de corona en de droogte daarna maakt aflossen voor deze leningnemers, vooral vrouwen, een moeilijke zaak. Gezien de omstandigheden heeft ZEROKAP geduld bij deze aflossingen.