Nederland

De Gezonde Generatie – Veilig opgroeien

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de aanpak van ingrijpende jeugdervaringen, waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld. Toch zien we nog geen daling in de aantallen ouders en kinderen die hiermee te maken krijgen. Investeren in brede preventie is nodig om te voorkómen dat stress in gezinnen zich stapelt wat kan uitmonden in onveiligheid.

“Veilig opgroeien” is dan ook een fundamenteel onderdeel binnen het programma “De Gezonde Generatie”. Het beoogt niet alleen ingrijpende jeugdervaringen te voorkómen, maar ook dat kinderen die dit meemaken geen ongezond gedrag gaan vertonen en gezondheidsschade oplopen. Het programma zet in op een langdurige en structurele verandering, waarbij zowel ouders als kinderen worden versterkt. Het betreft een unieke samenwerking tussen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), Augeo Foundation en een collectief van elf jeugd- en vermogensfondsen.

https://gezondegeneratie.nl/veilig-opgroeien/

Het Vergeten Kind

Al jaren ondersteunen wij het Heppie Hotel in Mierlo, een onderdeel van Het Vergeten Kind:

In ons land  wonen namelijk duizenden kinderen die het moeilijk hebben omdat ze zich door een onveilige, instabiele thuissituatie niet veilig kunnen ontwikkelen. Of zelfs niet meer thuis kunnen wonen. Deze kinderen zijn enorm kwetsbaar en hebben behoefte aan een plek waar ze even hun zorgen en angsten kunnen loslaten. Dat kunnen zij in Hotel Heppie in Mierlo

https://www.hetvergetenkind.nl/hotel-heppie-mierlo