Bolivia

Het verhaal van FEMI

foundation femi

In 1990 werd Ruud Bakhuizen directeur en eigenaar van de Hooge Raedt Groep, een goed draaiende houdstermaatschappij met belangen in vastgoed. Hij wilde iets goeds met zijn geld doen en oriënteerde zich, zoals het een ondernemer betaamt, op de markt.

Annelies (zijn vrouw) en hij besloten zich vooral te richten op verbetering van de leefomstandigheden van kinderen. Na een aantal giften aan bestaande stichtingen besloten ze een eigen stichting op te richten om zo hun gedachtegoed vast te leggen en meer activiteiten te kunnen ontplooien.

Op 28 december 1995 is FEMI (Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative) een feit.

In het toenmalige bestuur zitten dan Ruud en Annelies Bakhuizen, Waling Koning, Herman van Keulen en Martien van den Heuvel. Ineke van Keulen is een grote inspirator.

De afgelopen jaren heeft FEMI veel geleerd van de successen en de tegenvallers. Dankzij de input van vele toegewijde vrijwilligers, de grote inzet van Ruud en Annelies Bakhuizen en het enorme netwerk van FEMI, groeit FEMI door. Ook zijn een aantal stichtingen inmiddels geïntegreerd in FEMI, zoals Uno-Inkomen, Zero-Kap en The Good Shepherd om de kennis en reikwijdte van FEMI te vergroten.

zero kapZero-Kap

Zero-Kap is een fonds op naam onder FEMI. Het fonds verleent kredieten aan mensen in ontwikkelingslanden die in structurele armoede verkeren en ideeën en plannen hebben om de spiraal van armoede te doorbreken. Zero-Kap biedt hen de toegang tot financiële middelen waar ze (nog) geen toegang toe hebben.

Zero-Kap richt zich bij het verstrekken van krediet op groepen mensen, die zijn georganiseerd in verenigingen, coöperaties en andere verbanden waar besluitvorming zo veel mogelijk gezamenlijk plaatsvindt. Tevens moet men niet op een andere manier aan financiering kunnen komen.

Meer over de werkwijze van Zero-Kap.

Het verhaal van FEMI

(verteld door Ruud Bakhuizen – 2010)